Individuel terapi

Hvorfor gå til psykoterapeut?

Som terapeut har jeg en bred erfaring med mange forskellige problemstillinger. Kort sagt er der intet tema, emne eller oplevelse, der er for stort eller for lille til at bringes ind i en terapi hos mig. Det vigtige her er, hvad du er nysgerrig på.

Hvad du oplever et ubehag ved eller som måske gør dig forvirret, vred, sorg fyldt, nysgerrig, angst, handlingslammet eller ked af det mm. Der kan som sagt være mange grunde til, at man vælger at starte i et terapeutiskforløb.

Jeg vil derfor igennem de terapeutiske sessioner sammen med dig, værre nysgerrig på og undersøgende omkring, hvad der påvirker dig i dine omgivelser og også på, hvad du har taget med dig i livets rygsæk. Som på den ene eller anden måde påvirker dig, så du har lyst til at undersøge og arbejde med det sammen med en professionel. Her undersøger jeg sammen med dig, dine livsverdener, herunder hvilke resurser og udfordringer der kan være i spil. Dette vil altid foregå med en stor varme, forståelse og uden fordømmelse.

Du er også velkommen i terapi, hvis du står midt i en akut krise, så som, depression, sorg, utroskab eller lignende temaer eller problematikker.

Det kan også være, at det der bringer dig i terapi, er en fornemmelse af, hvad mere livet har at tilbyde dig af oplevelser, drømme, håb og længsler, som kan være svært at gribe ud efter på egen hånd.

Eller måske har du en dyb indre ensomhed, tomhed eller du oplever måske at livet føles meningsløst.

Almindelige temaer og emner der får folk til at gå i terapi kan for eksempel være: Lavt selvværd og selvtillid, Depression, Angst, Spiseforstyrrelse, Ensomhed, Personlig udvikling, Nysgerrighed på dig selv, Misundelse, Jalousi, Problemer i relationen til andre, Parforholdsproblemer, Skilsmisse, Tab, Sorg og Traumer.

Den første samtale har oftest en afklarende karakter, derfor er denne session lidt længere, men koster det samme som efterfølgende session. Se priser her.

I den afklarende samtale (første session) skal vi lære hinanden lidt bedre at kende, her er det vigtigt at du mærker efter, om du oplever, at du kan have tillid til mig som din terapeut og om kemien for dig er på plads. Men andre ord om jeg er den rette terapeut for dig? Dette mærkes fx ved, at du føler dig godt tilpas i mit selskab.

Nogle gange skal der flere sessioner til, for at blive afklaret og for at vide, hvad du ønsker dig af terapien? Og det er der selvfølgelig plads til her hos mig. Jeg vil også forholde mig til, om jeg har de nødvendige kompetencer til at møde og facilitere netop din terapeutiske proces.

I den første samtale vil jeg også fortælle dig lidt om, hvordan jeg arbejder og hvorfor. Dette så du bedre kan danne dig et billede af, hvad det vil sige at gå i terapi hos mig, og hvordan et forløb hos mig eventuelt kan se ud.

Jeg vil også stille dig nogle mere overordnede og generelle spørgsmål. I den første samtale har du også mulighed for at spørge indtil hvem jeg er. Det kan være du er nysgerrig på, hvordan jeg arbejder, på min erfaringer med specifikke temaer, mine teoretiske tilgange og hvilke teorier mine terapeutiske interventioner hviler på.

Det betyder, at den første gang ikke egentligt er en terapisession, men en afklarende opstarts samtale, som der nogle gange skal flere til af, før vi kan begynde med den egentlige terapi.

Hvad ønsker du for dig selv? / Forventningsafstemning

I den/de afklarende sessioner skal vi også finde ud af, hvad det er, du ønsker for dig selv, og som du tænker terapien kan hjælpe dig med?

Dette er vigtigt af hensyn til en gensidig forventningsafstemning, så vi begge ved, hvilken aftale vi laver.

Vi tager os god tid til at komme ind til kernen af det, som bringer dig til den indledende samtale med mig. Du kan eventuelt tænke over disse spørgsmål, inden vi ses første gang.

  • Hvad ønsker du for dig selv?
  • Hvad er det for indre følelsesmæssige udfordring eller/ubehag, du har brug for min hjælp til?
  • Hvad har du behov for at lære?
  • Hvad vil du gerne forandre hos dig selv?
  • Hvilket liv vil du gerne leve?
  • Hvad vil du gerne opnå for dig selv på et personligt og emotionelt plan?

En vigtig del af terapien er, at vi har Forventningsafstemningen på plads. Dette kan indbefatte, at jeg vil invitere dig til at fortælle lidt mere om dig selv og din baggrund – herunder om du tidligere har været i terapi, og hvad dine eventuelle erfaringer har været med det.

Psykoterapi er en rejse og en særlig proces

Specielt i relation til terapi er det vigtigt at pointere, at det tager tid at forandre sig selv, sine mønstre og hele sine traumer. Det svarer til at skulle lære et helt nyt sprog at kende fra bunden.

Under den/de indledende samtaler skal vi derfor også tale om din motivation og din mulighed for at engagere dig i et terapeutisk forløb – herunder dine forventninger til varighed og resultater.

Alt efter hvad du ønsker dig af terapien, så skal du regne med at komme hver 14. dag i den første tid. Dette for at du får så meget som muligt ud af terapierne.

Mange spørger om, hvor lang tid man skal gå i terapi?

Det er svært at svare generelt på, men hvis der er tale om meget utryg tilknytning eller traumer, skal du forvente, at det kan tage længere tid. Længden af et individuelt samtaleforløb kan derfor variere meget.

Har du en meget konkret og afgrænset problemstilling, kan 4 – 6 sessioner måske være tilstrækkeligt. Har din udfordring stor indvirkning på dit velbefindende, vil det almindeligvis være nødvendigt med 15 – 20 timer. Meget dybdegående mønstre / overlevelsesstrategier / afhængigheder som giver udfordringer, kan tage lang tid at arbejde med og forandre. Men forandring er altid mulig!

Den overordnede ramme for sessionerne

Jeg vil også under de første sessioner bringe rammerne op for vores møder. Herunder hvor tit du tænker at komme hos mig. Det er ikke noget vi nødvendigvis aftaler ned i alle detaljer, men det er vigtigt, at vi sammen gør os nogle tanker om dit forløbs intensitet og varighed. Dette holdt op imod, hvad du ønsker for dig selv igennem terapien.

Hvis du efter den eller de første gange kommer frem til at ville indlede et samarbejde med mig, fører det os frem til at lægge nogle tider ind i kalenderen. Dette gøres for at sikre kvaliteten i den terapi du modtager er optimal. Hvis der er for langt imellem sessionerne, tabes noget af dette arbejde oftest på gulvet. Du må derfor gerne medbringe din kalender og gerne have gjort dig nogle tanker om hvilke, tidspunkter og dage der passer dig bedst.

Jeg har tider fra kl. 8.00 og den sidste tid vil almindeligvis starte kl. 15.00. Fra mandag til onsdag, har jeg også senere tider, disse sessioner er vedlagt et aftenstillæg. Aftentiderne og ydertidspunkterne er ofte meget efterspurgte, så jo mere fleksibel du er, jo nemmere er det at få tider.

Et varmt velkommen i terapi.

Medlem af:

  Dansk Psykoterapeutforening               Dansk Center for Emotionsfokuseret terapi - DKCEFT