Parterapi

Emotionsfokuseret parterapi

Emotionsfokuseret Parterapi (EFT) er en af mange metoder, der anvendes i parterapi. Det særlige ved Emotionsfokuseret parterapi er, at metoden er solidt funderet i såvel forskning som praksis. Som EFT-parterapeuter, har vi en veldokumenteret og gennemafprøvet fremgangsmåde til at hjælpe par i arbejdet med problemer i parforholdet.

Der eksisterer i dag omfattende undersøgelser, der dokumenterer de gode resultater og effekter, der kan opnås med EFT-parterapi. Nogle af undersøgelserne viser, at 70-75% af de par, der modtager EFT-parterapi, får løst deres kriser, og op mod 90% af de par, der modtager EFT-parterapi, oplever væsentlige forbedringer i parforholdet.

Emotionsfokuseret parterapi er ikke forbeholdt en bestemt gruppe af mennesker eller bestemte typer af problemer i parforholdet. EFT-parterapi anvendes verden over med mange forskellige slags par, indenfor mange forskellige kulturer og i varierende aldersgrupper. Dette omfatter også par, som er ramt af belastninger, som f.eks. den ene parts depression, kroniske sygdom eller Post Traumatisk Stress tilstand (PTSD)  (Indsat Fra DKCEFT´s hjemmeside).

Første samtale

Første session er en opstartssamtale. Her får I mulighed for hver især at dele det der fylder, eller som I er nysgerrige på i jeres parforhold. Derudover får I som par også god mulighed for at høre om, hvordan vi arbejder inden for Emotions Fokuseret Parterapi (EFT). Sidst og ikke mindst er tilliden og det fortrolige rum imellem jer og mig yderst vigtigt og grundlæggende for, at det terapeutiske forløb kan blive så succesfuldt som muligt. Her er det altafgørende, at I helt fra starten mærker efter om kemien imellem os fungerer for jer begge.

Hvor mange timer skal vi kalkulere med?

Længden af et parterapeutisk forløb kan variere meget alt efter problemstillingerne I kommer med, eller som dukker op under terapien. Den første parterapeutiske samtale er som nævnt ovenfor en afklarende samtale, som skal sikre, at I som par begge bliver hørt og mødt i forhold til, hvad I hver især tænker fylder i jeres forhold/relation.

Nogle par vil opleve, at der skal nogle få sessioner til, mens andre par vil opleve at skulle bruge 10 sessioner og måske andre igen helt op til 40 sessioner (hvilket ikke sker så ofte). Grunden til at det kan tage en del sessioner, selv inden for det, som bliver kaldt korttidsterapi (Emotions Fokuseret parterapi EFT), handler om, at vi er nede og arbejde med tilknytningsmønstre, automat adfærd og grundlæggende måder at være til på som menneske.

Det handler altså om de bevidste og ubevidste strategier og forståelser, vi bruger, for at passe på os selv og vores allermest betydningsfulde partner. Disse mønstre er altid mest tilstede og tydelige i samspillet med de mennesker, som vi er tættest på. Derfor tager processen tid, da det handler om at skabe nye trygge erfaringer (pålidelige gentagelser/af korrektive øjeblikke) med at møde og blive mødt på en varm, hensynsfuld og meningsfyldt måde.

I parterapien hos mig leder vi altså ikke efter syndebukke, men er sammen nysgerrige på, hvorfor vi tænker, handler og reagerer, som vi gør i relation til vores partner og os selv.

Som par har I altså her en unik mulighed for, sammen med mig, at tage nogle nye og vigtige skridt tættere ind i relationen til hinanden, og til at finde tilbage til og måske komme i kontakt med, hvad I i virkeligheden betyder for hinanden.

Nogle gange oplever par også efter terapien at få en større intimitet i forholdet. Nogle par oplever også, at den ene eller begge i parret over tid har mistet lysten til seksuelt samvær. Igennem parterapien kan det ske, at sexlysten vender tilbage, dette fordi der sker noget, når man som par engageret træder ind i den terapeutiske proces.

Velkommen i terapi

Medlem af:

  Dansk Psykoterapeutforening               Dansk Center for Emotionsfokuseret terapi - DKCEFT