At gå i terapi

At gå i terapi hos en psykoterapeut, er en unik mulighed for at få italesat og arbejdet med det, der fylder hos jer som par. Det kan være noget som opleves svært, udfordrende eller noget som netop I bare er nysgerrige på eller har brug for hjælp til. Dette vil forgå i selskab med et medmenneske (psykoterapeut) som er klædt på både fagligt, klinisk og menneskeligt til at facilitere, guide og støtte jer igennem jeres proces. Her er ingen emner for store eller små og her er intet for svært.  Der er derfor en frihed til at udforske og lære, og jeg tror på, at terapi er den bedste gave I kan give jer selv eller hinanden som par, uanset om livet bare er udfordrende, eller om det til tider er særligt hårdt eller svært.

Igennem terapien hos mig, har du mulighed for at lære dig selv og din partner at kende. Du vil komme til at få et dybere kendskab til dine styrker og svagheder og ikke mindst, hvad de kommer af, hvilket er med til, at du bliver stærkere, mere robust, sammenhængende, resilient og derved bedre i stand til at passe på dig selv og ikke mindst hinanden. Dette vil jeg gerne hjælpe dig/jer med. Igennem terapien får I mulighed for bedre at kunne begynde at forstå hinanden på nye måder, ligesom det hjælper til, ”at være med” og støtte hinanden i jeres sårbarheder, reaktioner og handlemønstre. Der vil i terapien være god plads til jer begge, med dyb respekt for hver jeres personligheder og forskelligheder.

Velkommen i terapi.

 

Hvor mange timer skal jeg kalkulere med?

Længden af et parterapeutisk forløb kan variere meget alt efter problemstillingerne I kommer med, eller som dukker op under terapien. Den første parterapeutiske samtale er en afklarende samtale, som skal sikre, at I som par begge bliver hørt og mødt i forhold til, hvad I hver især tænker fylder i jeres forhold/relation. I den afklarende samtale vil jeg også fortælle lidt om den måde, jeg arbejder på. Alt efter omfanget af hvor dybe rødder de forskellige problematikker eller temaer der dukker op i terapien har, kan længden selvfølgelig variere meget. Nogle par vil opleve, at der skal nogle få sessioner til, mens andre par vil opleve at skulle bruge 10 sessioner og måske andre igen helt op til 40 sessioner. Grunden til at det kan tage en del sessioner selv inden for det som bliver kaldt korttidsterapi (Emotions Fokuseret parterapi EFCT) handler om, at vi er nede og arbejde med tilknytningsmønstre, automat adfærd og grundlæggende måder at være til på som mennesker. Det handler altså om de bevidste og ubevidste strategier og forståelser vi bruger for at passe på os selv eller vores nærmeste. Disse er altid mest tilstede/tydelige i samspillet med de mennesker, som betyder allermest for os. Disse ting tage tid, da det handler om at skabe nye trygge erfaringer med at møde og blive mødt på en varm, hensynsfuld og meningsfyldt måde. I parterapien hos mig leder vi ikke efter syndebukke, men er sammen nysgerrige på hvorfor vi tænker, handler og reagere som vi gør i relation til vores mest betydningsfulde medmennesker og os selv. Som par har I altså her muligheden for sammen med mig at tage nogle nye og vigtige skridt tættere ind i relationen til hinanden eller til at finde tilbage til og komme i kontakt med, hvad I betyder for hinanden.

Længden af et individuelt samtaleforløb kan variere meget, afhængigt af problemstillingen du kommer med. Har du en meget konkret og afgrænset problemstilling, kan 4 – 6 sessioner være tilstrækkeligt. Har dit problem stor indvirkning på dit velbefindende, vil det almindeligvis være nødvendigt med 8 – 12 timer, og rigtig dybtgående mønstre/overlevelsesstrategier/afhængigheder, kan tage lang tid at arbejde med og forandre.

Om mig

Jeg har en Socialpædagogisk Professionbachelor og er derudover uddannet Psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut/SEOP en 4-årig uddannelse til klassisk psykoterapeut. Med fokus på Eksistentiel psykoterapi, oplevelsesorienteret familieterapi, Emotionel Focused Therapy (EFT) og Neuroaffektiv psykoterapi. I tillæg til dette har jeg en efteruddannelse i Parterapi (Emotion Focused Couples Therapy EFCT) ved Center For Familieudvikling.

Som praktiserende psykoterapeut bliver jeg fast superviseret af flere eksterne supervisorer samt er gruppesuperviseret. Dette er med til at kvalitetssikre det faglige niveau i den terapi jeg yder dig/jer.

Jeg har over 20 års erfaringer i arbejdet med mennesker. Mine erfaringer strækker sig fra psykiatrien, krisebehandling, relationsarbejde til pædagogisk psykologisk specialkonsulent arbejde. Jeg er derfor klædt rigtigt godt på til at møde dig/jer i øjenhøjde. For dig/jer betyder dette, at uanset hvad I/du måtte komme med af problemstillinger, så bliver I mødt med en dyb medmenneskelig og faglig forståelse. Hos mig er der ingen fordømmelse, men plads til alt det svære. Dette betyder også at skulle du eller en af jer i parret kæmpe med noget psykisk, så bliver det mødt med varme og stor forståelse. Dette kan dog betyde, at imens I går i terapi hos mig, vil der måske være brug for at der arbejdes sideløbende med den i parret med psykiske udfordringer.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik (inkl. databeskyttelse)

Som psykoterapeut og medlem af Psykoterapeutisk Forening MPF er jeg forpligtet til at sikre gennemsigtighed. Som psykoterapeut ved Samtaler Om Livet behandler jeg persondata om dig/jer som klient med største fortrolighed. Christian Bastholm Hansen, Samtaler Om Livet, Solrød Strandvej 92, 2680 Solrød Strand, er dataansvarlig med det formål at yde psykoterapi til par, samt give individuel terapi.

Dine rettigheder som klient (kort fortalt):

Ret til at få information fra den dataansvarlige om, at der indsamles oplysninger om dig som klient. – Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig som klient. – Ret til at protestere mod, at behandling af oplysninger finder sted. Ret til at protestere mod, at oplysninger om dig videregives med henblik på markedsfø­ring, og ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, samt i den forbin­delse at forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette.

Fantastisk

Jeg kan selvfølgelig anbefale…

Hjemmegående

Rolig og lyttende

Jeg har haft en oplevelse af….

Passer børn

Medlem af:       Dansk Psykoterapeutforening                    Dansk Center for Emotionsfokuseret terapi - DKCEFT