At gå i terapi

At gå i parterapi hos en psykoterapeut er en unik mulighed for at få italesat og arbejdet med det, der fylder hos jer som par. Det kan være noget som opleves svært, udfordrende eller noget som netop I bare er nysgerrige på eller ønsker hjælp til. Dette vil foregå i selskab med mig, jeres terapeut. Jeg vil glæde mig til at tage imod jer. Jeg ved, at det for mange kan være meget grænseoverskridende at invitere et fremmed menneske ind i det, som fylder i jeres forhold. Jeg vil på en varm og ikke-fordømmende måde, både menneskeligt og fagligt facilitere, guide og støtte jer igennem den proces, det er at gå i parterapi.

Her er ingen emner for store eller for små og her er intet for svært. Der er derfor en frihed til at udforske og lære, og jeg tror på, at terapi er den bedste gave I kan give jer selv og hinanden som par, uanset om livet bare er udfordrende, eller om det til tider er særligt hårdt eller svært.

Igennem terapien hos mig, har du mulighed for at lære dig selv og din partner endnu bedre at kende. Du vil her kunne få en dybere forståelse af, hvad du bidrager med i relationen, samt hvad der er dine resurser og udfordringer i samspillet med din partner, og hvad de kommer af.

Denne indsigt samt terapien hjælper med til, at du bliver mere, sammenhængende, metalliserende, følelsesmæssigt reguleret og derfor bedre i stand til at indgå i en tættere og mere dyb relation til din partner. Derved bliver du også bedre i stand til at passe på dig selv og din partner, når ”stormen” kommer og river jer væk fra hinanden. Dette vil jeg gerne hjælpe jer med.

Igennem terapien får I også mulighed for bedre at forstå hinanden, og hvorfor I hver især handler, som I gør. Ligesom det hjælper til, ”at være med” og støtte hinanden i hver jeres sårbarheder, reaktioner og handlemønstre. Så de mønstre og temaer, der måske før har kunne bringe jer ”langt” væk fra hinanden, nu ikke får lov til at adskille jer som par på samme intense måde.

Der vil i terapien være god plads til jer begge, med dyb respekt for hver jeres personligheder og forskelligheder. Terapien hos mig er altså et frirum, hvor vi ikke leder efter syndebukke, men sammen er nysgerrige og fordomsfrie i undersøgelsen af alt det, som fylder hos jer og som nogle gange kan spænde ben for alt det, man egentligt ønsker og drømmer om, at forholdet skulle være.

Alle er velkomne i terapi hos mig, dette uanset politisk, etnisk, religiøs eller seksuel baggrund eller orientering. Vi kan alle som mennesker opleve tidspunkter i vores liv, hvor vi kan have brug for at invitere en støttende hånd ind i det som fylder, forvirrer, skrammer, udfordrer, gør ondt eller som du/I bare er nysgerrige på.

Velkommen i terapi.

Dansk Psykoterapeutforening (MPF)

Mit medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening sikre dig/jer, at jeg har en 4.årig psykoterapeutisk uddannelse fra en af Dansk Psykoterapeut Forenings godkendte uddannelsesinstitutioner. For at blive godkendt medlem skal man derudover også kunne dokumentere både relevant socialfaglig uddannelse, samt solid relevant erhvervserfaring. Som MPF følger jeg foreningens etiske regler om bl.a. tavshedspligt, supervision og reglerne om persondata. Alt dette betyder, at du/I kan hvile trygt i mine kompetencer som psykoterapeut både teoretisk, fagligt, etisk, medmenneskeligt og klinisk.

Dansk Center for Emotionsfokuseret terapi (DKCEFT)

Udover mit medlemskab af Dansk Psykoterapeutisk Forening (MPF) er jeg også medlem af Dansk Center for Emotionsfokuseret terapi – DKCEFT. For at kunne blive medlem, skal man udover en godkendt grunduddannelse som enten psykoterapeut eller psykolog også have gennemgået grundkurset i emotions fokuserede parterapi (EFT). Mit medlemskab i DKCEFT betyder for dig, at jeg er faglig og teoretisk opdateret, og at jeg har et stærkt fagligt netværk, som sikrer dig/jer den bedst mulige kvalitet i terapien.

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik (inkl. databeskyttelse)

Som psykoterapeut og medlem af Psykoterapeutisk Forening (MPF) er jeg forpligtet til at sikre gennemsigtighed. Som psykoterapeut ved Samtaler Om Livet behandler jeg persondata om dig/jer som klient med største fortrolighed.

Christian Bastholm Hansen, Samtaler Om Livet, Solrød Strandvej 92, 2680 Solrød Strand, er dataansvarlig med det formål at yde psykoterapi til par, samt give individuel terapi.

Dine rettigheder som klient (kort fortalt):

Ret til at få information fra den dataansvarlige om, at der indsamles oplysninger om dig som klient. – Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig som klient. – Ret til at protestere mod, at behandling af oplysninger finder sted. – Ret til at protestere mod, at oplysninger om dig videregives med henblik på markedsfø­ring, og − Ret til at få oplysninger der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, samt i den forbin­delse at forlange, at andre der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette. Oplysninger videregives kun ved samtykke og alle oplysninger bliver slettet efter endt terapeutisk forløb.